Študijne oddelenie: 048/4341 222
Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike – 34. ročník

Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike – 34. ročník

V októbri 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 34. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorila zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý  trval 45 minút. Mal 30 otázok, pričom každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V teoretickej časti v kategórii A súťažilo 33 žiakov 3. a 4. ročníka, v kategórii B súťažilo 29 žiakov 2. ročníka našej školy. Postup do praktickej časti súťaže si zaistili prví štyria žiaci z každej kategórie.

Z kategórie A postúpili žiaci Peter Kopec (IV. D), Daniel Banár (IV. D), Kamil Lacika (IV. C) a Adrián Zlúky (IV. D).

Z kategórie B postúpili žiaci Lukáš Chmelík (II. C), Laura Mikušová (II. D), Peter Ambrózai (II. D) a Jakub Klimo (II. C).

V praktickej časti žiaci obdržali sadu elektronických súčiastok s doskou plošného spoja. V kategórii A žiaci zapájali svietiacu hviezdu a v kategórii B svietiace srdce. Ich úlohou bolo nakresliť elektrickú schému a navrhnúť plošný spoj pomocou počítača v programe Eagle. Celé zapojenie bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Poradie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

Kategória A

  1. Peter Kopec D 76 bodov
  2. Kamil Lacika C   74 bodov
  3. Adrián Zlúky D 53 bodov

Kategória B

  1. Peter Ambrózai D   79 bodov
  2. Jakub Klimo     C   78 bodov
  3. Laura Mikušová D    75 bodov
  4. Lukáš Chmelík C   26 bodov

Víťazi školského kola postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná 30. 11. 2017 na SPŠ JM v Banskej Bystrici.

Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Katarína Štrónerová, Ján Kasan, Bc. Iveta Hanková, Ing. Peter Turanský a Ing. Eva Prostredníková vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom, ktorí našli odvahu a zúčastnili sa školského kola súťaže.

Postupujúcim do krajského kola Zenit prajeme veľa úspechov a želáme im čo najlepšie umiestnenie, prípadne aj postup do celoslovenského kola Zenit.

Autor: Ján Kasan, majster OV

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.01.2019
a meniny má Mário,Drahomíra
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.