Študijne oddelenie: 048/4341 222
Podnikateľské a inovačné centrum v Banskej Bystrici

Podnikateľské a inovačné centrum v Banskej Bystrici

Účelom Podnikateľského a inovačného centra v Banskej Bystrici je vykonávať aktívnu podporu a starostlivosť pre malých a stredných podnikateľov so zameraním na rozvoj ich podnikateľských aktivít.

Vo štvrtom ročníku je úlohou nás, žiakov IV. E triedy, vytvoriť podnikateľský plán. Preto sme navštívili aj BIC centrum (Business Innovation Center) v Banskej Bystrici, kde sme sa dozvedeli veľké množstvo nových informácií a zaujímavostí.

Už pri vchode nás milo privítala konateľka tejto spoločnosti Ing. Veronika Beličková, ktorá sa nám počas celého nášho pobytu v BIC venovala. Usadila nás do pekne zariadenej zasadacej miestnosti. Na začiatok nám prezentovala činnosť Podnikateľského inkubátora. Vďaka tomu sme sa dozvedeli, že predmetom podnikania spoločnosti je prenájom nehnuteľností, podnikateľské poradenstvo, reklamné činnosti, sekretárske služby, prekladateľská činnosť (anglický a nemecký jazyk), spracovanie dát a poskytovanie informácií z databánk, vedenie účtovnej evidencie a prenájom prístrojov. Dozvedeli sme sa aj o možných úspechoch či neúspechoch v oblasti, v ktorej sa rozhodneme podnikať, ale aj to, že neúspech by nás nemal odradiť začať odznova.

Po prezentácii si pre nás pani Veronika Beličková pripravila podnetnú a kreatívnu aktivitu. Rozdelia nás na dve skupiny. Jedna skupina tvorila začínajúcich podnikateľov a druhá skupina predstavovala bankárov. Skupina začínajúcich podnikateľov mala za úlohu spísať všetky argumenty, ktorými presvedčí banku, aby žiadosti o úver vyhovela. A naopak, skupina bankárov mala spísať všetko to, čím môže podnikateľ banku presvedčiť, že práve on je ten, ktorému poskytnúť úver sa oplatí. Keď mali obe skupiny spísané všetky plusy, ktorými chceli zabodovať, ich úlohou bolo vybrať päť najdôležitejších. Pomocou tých sa potom snažili presvedčiť banku. Trochu sme si pritom zopakovali ekonomiku a praktické skúsenosti z odborného výcviku. Skupina začínajúcich podnikateľov sa snažila presvedčiť daňovým priznaním, dokladmi totožnosti, výškou svojho príjmu, tým, že disponovali určitou sumou a tiež výpisom z registra trestov. Skupina bankárov považovala za dôležitú schopnosť klienta splácať úver na základe daňového priznania, vek, počet detí, vzdelanie, finančný príjem a výdavky, register trestov a to, či osoba žiadajúca o úver nie je zadlžená. Potom sme o jednotlivých argumentoch diskutovali.

Do tejto činnosti sme sa zapájali veľmi aktívne a na záver sme ju zhodnotili ako veľmi príjemnú a prospešnú. Pani Veronika Beličková sa s nami rozlúčila slovami, že sa teší na ďalšie príjemné stretnutie s nami, možno aj ako so začínajúcimi podnikateľmi.

Autorka: Daniela Micháliková, IV. E

Foto: Natália Koniarová, IV. E

 

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
26.04.2019
a meniny má Jaroslava
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.