Študijne oddelenie: 048/4341 222
  Dňa 7. 2. 2019 sa žiaci 1. ročníka, odbor KMP, zúčastnili vedomostnej súťaže. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti.                                                                                                                                                               …
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ), založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola, je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia a pripravuje študentov, aby sa stali kompetentnými odborníkmi…
Aj toto je súčasťou vzdelávania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti nielen na stredných, ale aj základných školách. Minulý týždeň klientski manažéri pošty zo IV. B absolvovali workshop s oblastnou vedúcou OVB, Ing.…
V rámci náhradného vyučovania počas Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku žiaci  III. B a IV.D triedy mali možnosť spoznať celosvetový projekt E-NABLE.  Pán Agi Gonda, dobrovoľník, minulý rok vytvoril v Slovenskej Ľupči pobočku…
Centrum voľného času Junior v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zorganizovalo 13. februára 2019 už 29. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Miestom konania tejto súťaže bola opäť a už tradične naša škola. Do…
Nástroje marketingovej komunikácie si aj v tomto školskom roku máme možnosť vyskúšať v reálnych podmienkach, tentokrát so spoločnosťou, ktorá spravuje Nákupné centrum Europa v Banskej Bystrici  a jej názov je CBRE. Súčasťou tejto marketingovej…
Blíži sa čas maturitných skúšok a maturita čaká aj prvých absolventov študijného odboru klientsky manažér pošty zo IV. B.  Medzi posledné vedomosti a zručnosti, ktoré ešte do ukončenia štúdia na našej škole…
Naša SOŠ IT sa v období od 10. – 14. 12. 2018 prvýkrát zúčastnila Ekonomickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci III. E a IV. E triedy, odborov pracovník marketingu a klientsky manažér pošty.…
Dňa 5. 2. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka SOŠ IT zúčastnili výstavy s názvom „Kam na vysokú 2019 ".  Výstava „Kam na vysokú 2019 – RoadShow“ je modernou…
Jadro produktu, vlastný produkt, rozšírený produkt a hodnota vnímaná zákazníkom. Učivo, ktorému sa začali žiaci II. E venovať hneď po realizácii prieskumu trhu. Aby aj toto učivo pochopili čo najlepšie, ale aj…
Strana 1 z 16

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
19.02.2019
a meniny má Vlasta
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.