Ing. Blažej Rybár
Pozícia:
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť
Telefónne číslo:
048/4341 210
Odoslať e-mail
(voliteľné)